Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

Podstawowe dane

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.
44-144 Nieborowice, ul. Główna 52
www.ppk.pilchowice.pl
e-mail: ppk@pilchowice.pl

NIP: 969-153-74-85
REGON: 241080759
Kapitał zakładowy: 22.986.000,00 zł

Przyjmowanie interesantów:

  • 7:00-11:00 od poniedziałku do środy
  • 12:00-17:00 czwartek
  • 9:00-13:00 piątek

Telefon: 32 332 71 56 lub 32 332 71 58