Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o.

Podstawowe dane

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z o.o.

44-144 Nieborowice, ul. Główna 52

www.ppk.pilchowice.pl

e-mail: ppk@pilchowice.pl

NIP: 969-153-74-85

REGON: 241080759

Kapitał zakładowy: 19.986.000

Przyjmowanie interesantów:

  • 7:00-11:00 od poniedziałku do środy
  • 12:00-17:00 czwartek
  • 9:00-13:00 piątek

Telefon: 32 332 71 56 lub 32 332 71 58